SKÅNES NÖTKÖTTSPRODUCENTER

Aktuellt

Välkommen till Köttriksdagen 2017!

Hotel Tylösand | 17–18 november 

Se inbjudan som pdf

Glädje i nötköttsproduktionen

Du erbjuds ett program med intressanta studiebesök, seminarier och föreläsningar som vi är övertygade kommer att tillföra dig mycket glädje, energi och inspiration. Varmt välkommen till Halland hälsar Hallands Nötköttsproducenter!

Torsdag 16 november

Redan under torsdagen mellan kl. 16-18 har du möjlighet att besöka ett eller flera lantbruksföretag. Gårdar och/eller ägare som på ett eller annat sätt sticker ut utöver det vanliga. Därefter kvällsbuffé på Hotel Tylösand

Fredag 17 november

9:00-12:15
Registrering och kaffe.

Invigningstal av Hallands landshövding Lena Sommestad. 
Inspirationsföreläsning med Christina Stielli, Arbetsglädje-JA TACK!

13:30-16:30
Årsstämma med
Sveriges Nötköttsproducenter

16:30-19:00
Mingel bland utställare och möjlighet till sköna bad (SPA)

19:00-
Bankettmiddag och underhållning.
Perikles spelar!

Lördag 18 november

9:00-14:30
Under lördagen finns flera seminarier att välja på. Glädje i tillagningen, fördelar med integrerad mjölk- köttproduktion, arbetsmiljö och ledarskap, maxa dina ekosystemtjänster, kalvuppfödning, kosignaler och att välja rätt tjur vid köttrassemin i mjölkbesättningen. Utöver seminarierna får du lyssna till hur vd:n för ett av landets största mjölk- och nötföretag i berättar om visioner och handling. Från ”svinnare till vinnare” visar hur samarbete och information vinner i längden. 

Läs det detaljerade programmet och anmäl dig via hemsidan www.hallandsnotkottsproducenter.se

Informationsträff EHEC

EHEC - En högaktuell bakterie

Du hälsas välkommen till informationsträff
onsdagen 26 april, kl 19.00-21.00
på Skepparslövs Golfkrog, Kristianstad

EHEC är en variant av E. coli-bakterier som kan förekomma i tarmarna
hos idisslare. Djuren visar inga symptom, men människor kan bli
allvarligt sjuka om de smittas av EHEC.

Utöver information om EHEC får du som lantbrukare möjlighet att träffa
experter och ställa frågor.

Vi bjuder på förtäring.

Anmälan och kontakt
Du gör din anmälan senast den 13 april till LRF Skåne,
skanes.pf@lrf.se eller 0413-55 90 05.

Kontaktperson: Pär Tegnander, LRF Skåne, par.tegnander@lrf.se
eller 0413-55 90 06.

Alnarps nötköttdag 1/12

Pressinbjudan: Alnarps nötköttdag 1/12

Svensk nötköttproduktion har nu möjlighet att sätta fart efter många år med låga priser och avveckling. Producentpriserna är på historiskt hög nivå och bristen på kalv är stor. Efterfrågan på svenskt kött är i dag stark efter den information kring bl a djurhälsa och djurskydd som gjorts av Svenskt kött, och allt fler nötköttsprodukter når marknaden.

Alnarps nötköttdag firar i år tioårsjubileum och inleder med en tillbakablick över dessa tio år och tar sedan det som bas när producenter, forskare, rådgivare och studenter tillsammans ägnar dagen åt sydsvensk nötköttproduktion. Därefter adresseras framtidsfrågor som:

  • Är nötköttproduktion en framtidsbransch? Vi tittar internationellt och ser på OECD/ FAOs prognos för nötköttsproduktionen och Agribenchmarks lönsamhetsstudier runt om i världen.
  • Hur bibehåller vi efterfrågan och håller producentpriset på en hög och stabil nivå i Sverige? Hur får vi fler producenter och hur får vi fler att producera mer nötkött i Sverige för att möta den ökade efterfrågan på svenskt kött?
  • Vet vi vad vi säljer? Vad är kvalitet och hur smakar biffen? Vi provsmakar nötkött som tillagats på olika sätt och följer upp med köttkunskap.
  • Hur effektiviserar och digitaliserar vi arbetet på nötköttgårdarna för att skapa bättre konkurrenskraft och spara tid?
  • Hur hanterar vi svensk nötköttproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv? Hur möter vi handel och konsumenter?

Några av Sveriges kunnigaste inom nötköttområdet är föreläsare under dagen. Dessutom medverkar Sara Ashwell från England som presenterar Farmplan, Englands mest använda managementprogram för nötköttsproduktion.

Alnarps nöttköttdag hålls i SLU Alnarpsgårdens aula torsdag den 1 december, kl 9.00-15.00..

Fullständigt program och anmälanhttp://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20161201.aspx

Medier deltar kostnadsfritt.

Kontakt: madeleine.magnusson@slu.se tel 070-171 50 13

Alnarps nötköttsdag arrangeras av SLU Alnarp, LRF Skåne, Skånes Nötköttsproducenter och Partnerskap Alnarp.

Köttriksdag 2016

Årets köttriksdag går av stapeln den 10-12 november på Gotland, närmare bestämt i och omkring kongresshallen Wisby Strand i Visby. 

Arrangörer är Gotlands nötköttsproducenter och Hushållningssällskapet på Gotland. 

Här finns mer information >>

Direktlänk till programmet >>

Direktlänk till anmälan >>

Gemensam bussresa

Skånes nötköttsproducenter samordnar en bussresa till köttriksdagen. Bussen lämnar Skåne på onsdagen den 9 november och återresan sker på fredagen den 11 november. Kostnad för resan avgörs av hur många som anmäler sig men bör hamna runt 1000-1500 kr per person inklusive båtresan. Bindande anmälan görs till Daniel Edvinsson (info@ormastorp.se eller 0709-988764). Skriv med namn, adress, mobilnummer, e-post och födelsedag (ÅÅMMDD, behövs till båt-bokningen). Daniel behöver ha din anmälan senast den 5 oktober. 

Dikoproducenter som växer kan få en tjur i höst

Pressmeddelande

Nu startar ett nytt samarbete mellan McDonalds, Sveriges Nötköttsproducenter och Lantbrukarnas Riksförbund. Samarbetet ska bidra till att få fart på svensk nötköttsproduktion. De företagare som satsar på fler dikor kommer kunna ansöka om att få en sponsrad tjur till ett värde av 25 000 kronor via detta samarbete.

Först till hösten blir det möjligt att ansöka om en tjur men redan nu är det dags att förbereda sig. Under tre år kommer totalt 100 tjurar att delas ut. Kravet är att man som företagare utökar sin besättning med minst 20 dikor inom loppet av ett år. Då kan man få en stambokförd tjur sponsrad av McDonald’s.

- Det känns både roligt och viktigt att kunna erbjuda medlemmar och djuruppfödare den här möjligheten. Efterfrågan på svenskt nötkött är stor och för den företagare som vill växla upp är det här ett bra tillfälle, säger Åsa Odell, ordförande i LRFs köttdelegation.

Upprinnelsen till samarbetet är organisationernas gemensamma mål att öka svensk nötköttsproduktion. En väg för att nå ökad produktion är att öka antalet dikor.

- Vi märker ett stort intresse att öka sin produktion bland våra medlemmar. Erbjudandet kommer innebära att många bestämmer sig för att satsa och kanske bygga för fler är 20 kor. Det ger framtidstro och det är positivt för att våga satsa, säger Jan Forsell, SNP.

Patrik Holm Thisner på McDonald’s säger att det är viktigt att sända signaler till producentledet om att det svenska köttet efterfrågas:

- Utmaningen i Sverige är att efterfrågan på svenskt nötkött är större än tillgången och att gapet växer. För McDonalds är det viktigt med en tydlig koppling mellan producent och våra restauranger. Därför vill vi vara en del av utvecklingen och stödja nötköttsproducenterna. Med de sponsrade tjurarna blir kedjan mellan producent, restaurang och gäst än mer tydlig. Det här är en konkret satsning som ska ge konkreta resultat.

Kontakt

Åsa Odell, LRF: 070-538 11 24
Jan Forsell, SNP: 070-750 60 39
Patrik Holm Thisner
, McDonald’s: 073-309 70 97 

Informationsmöten kring djurskyddskontroller

Till dig som nötköttsföretagare och mjölkföretagare i mitt, norra och nordvästra Skåne

Torsdagen den 28 januari 2016,
Segra gymnasiet, mötet startar kl 13.00.
Önnestadsgymnasiet,  fika från kl 18, mötet startar kl 18.30

Informationsmöten kring djurskyddskontroller

Under vintern-tidig vår 2016 kommer djurskyddskontroller på nöt- och mjölkgårdar att genomföras i norra, mitt och nordväst Skåne.
Djurskydds- och veterinärenheten från Länsstyrelsen i Skåne informerar om
- kommande djurskyddskontroller i området
- vad som är största fokus vid kontrollerna  
- hur bristerna brukar se ut
- vad ”tillräcklig”-nivån är
- vilka inspektörer som kommer att göra kontrollerna.

Inspektörerna finns på  plats för att svara på frågor.

Personal från kontrollenheten på Länsstyrelsen i Skåne finns också på plats och informerar om SAM-ansökan, tvärvillkorskontroller samt svarar på frågor.

Anmälan senast den 22 januari till LRF Skåne, vaktmästeriet, 0413-559005 eller skanes.pf@lrf.se

Kontaktperson: Annika Sällvik, LRF Skåne, 0413-559006, annika.sallvik@lrf.se

VÄLKOMMEN!

Välkommen till Alnarps nötköttsdag

 

Lönsamhet, konkurrensförmåga och tillväxt av hållbar svensk nötköttsproduktion

Tisdagen den 24 november 2015

Lokal: Aulan, Alnarpsgården, SLU, Alnarp
Moderator: Anna Kristoffersson

8.30 Registrering – Kaffe med fralla

9.30 Välkomna och inledning

Nötköttsbranschens nya organisation
Anita Persson, LRF Skåne


Nötköttsföretagarens marknad
Viktoria Östlund, LRF-kött

Bensträckare

10.40 Handlingsplan för ökad svensk nötköttsproduktion
Therese Strand, Svenska Köttföretagen

Open Space med 5 prioriterade ställningsstagande - ett inspel till regional och nationell livsmedelsstrategi.
Anita Persson och Marianne Andersson, LRF Skåne

12.00 LUNCH

13.00 Lilla Sverige och Stora USA - Intryck från en USA-resa
Maria Forshufvud, Svenskt kött

Internationell handel av nötkött – möjlighet för export av Svenskt kvalitetsnötkött?
Marie Törnquist, Jordbruksverket

Bensträckare

14.15 Drivkraften i mitt företagande
Håkan Bengtsson, Årets Nötköttsföretagare 2015 i Skåne, Kullens Limousin

Tankar och planering inför en investering
Tobias Nilsson, Nötköttsföretagare

15.00 Avslutning – därefter Kaffe och kaka

Anmälan: Senast den 17 november på: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20151124.aspx
I andra hand till e-post: madeleine.magnusson@slu.se eller tel: 040-415085
Pris: 300 kr (inkl. moms) inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Elever vid lantbruksskolor betalar 150kr.

Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen. - En mötesplats för att skapa kontakter och lyfta behovet av tillämpbar forskning för utveckling av företagandet inom nötkött. Dagen arrangeras av Institutionen Biosystem och teknologi (BT) SLU-Alnarp i samarbete med LRF-Skåne, Skånes Nötköttsproducenter och Partnerskap Alnarp.

Res till Irland med Skånes nötköttsproducenter i höst

 

Till medlemmar i Skånes nötköttsproducenter

Vi håller just nu på att planera en studieresa till Irland. Datum för resan är inte bokat, men tanken är att vi flyger från Köpenhamn till Dublin den 26/10 och flyger tillbaks den 30/10. Då flyget är svårt att boka innan vi vet hur många som vill följa med är det svårt att ange exakt tid för resan.

Pris är även det svårt att veta exakt, men någonstans runt 9 000 kr per person. Då ingår boende, mat och buss under hela vistelsen. Det som inte ingår är mat

Vi har med hjälp av ett irländskt reseföretag, Farm tours Ireland, satt ihop ett preliminärt schema som du hittar här.

För att kunna planera vidare behöver vi veta hur många som är intresserade av att följa med. Det finns ca 30-35 platser, så det är först till kvarn som gäller.

Sista datum för anmälan är den 10/8!

Intresseanmälan görs till: tobias_rarod@hotmail.com

Styrelsen för Skånes Nötköttsproducenter.

Inspirationsdag 10 juni

Nötkött – en framtidsbransch!

Onsdagen den 10 juni på Kongaö Säteri.

Detta är en inspirationsdag för nötköttsproducenter med syfte att informera, utbyta erfarenheter och skapa framtidstro. Med det ökade miljö- och matintresset finns en stor potential i skånsk köttproduktion kopplad till det öppna landskapet.

Lyssna på Martin Ragnar, forskare och författare och med stort intresse för svensk matkultur. Inspireras av Tycho och Fredrik Wachtmeister, Knutstorps Skog, som beskriver hur de driver och utvecklar sitt nötköttsföretag. Länsstyrelsen informerar om investeringsstöd och den nya betesmarksdefinitionen inom det nya landsbygdsprogrammet.

Tid: onsdagen den 10 juni kl.09.00-ca 15.00
Vi startar med kaffe kl. 09.00 och smörgås och börjar på ”riktigt” kl.09.30

Plats: Kongaö Säteri, se nedan för vägbeskrivning och program.

Anmälan: senast söndagen den 7 juni via www.kompass.lrf.se sök utbud 23215 eller via mail/tel. till Kamilla Persson. Se kontaktuppgifter nedan.

Praktiskt och bra att veta om dagen:
Kursen är kostnadsfri och under dagen bjuds vi på förmiddagskaffe och lunch. Lunchen kan även den ses som en inspiration för nötköttsproducenter, köttet kommer nämligen från gårdens egen produktion.

Vi kommer att vara ute en del så tänk: kläder efter väder.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:

Kamilla Persson 010-224 15 75 kamilla.persson@lansstyrelsen.se

Välkommen med din anmälan!

Program

09.00 - 09.30 Förmiddagskaffe

09.30 - 10.30 Martin Ragnar

10.30 - 10.45 Paus

10.45 - 11.30 Fredrik och Tycho – deras affärside, problem, lösningar, visioner och försäljning av kött

11.30 - 12.00 Frågestund med Martin, Fredrik och Tycho

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Investeringsstöd till nötköttsproducenter

13.45 - 15.00 Ute i fält - Nya betesmarksdefinitionen.

Ca 15.00 Avslut

Vägbeskrivning till Kongaö Säteri:
Väg 109 mellan Kågeröd och Ask. Vid Konga, 8 km öster Kågeröd, 3 km väster Ask sväng norrut mot Gillastig. Kör 1 kilometer in i skogen, ny skyllt norrut Kongaö. Kör 2 kilometer genom skogen och ut över Söderåsens högslätt. Mitt på slätten står det Kongaö och återvändsgränd rakt fram, fortsätt. Ni ser stenlängorna på långt håll.

Du hittar även en karta via: www.kompass.lrf.se sök utbud kod 23215.
I kursbeskrivningen, längst ned, hittar du en länk till kartan.

Alnarps betessläpp

Betessläpp Alnarp 2014

Årets betssläpp på Alnarp blir lördagen den 23 maj, kl. 11.00

Adressen är Alnarps södergård, man kan även åka buss dit, busslinje 132, och hållplats Alnarps södergård.

Två omgångar djur kommer att släppas, men för säkerhets skull är det bra att vara på plats från kl. 11.00 eftersom det ju inte alltid är så lätt att planera saker som djur är inblandade i.

Det finns möjlighet att ha picknick i gröngräset, och företrädare för nötköttsproducenterna kommer att finnas på plats och informera liksom LRF Skåne och eventuellt Länsstyrelsen.

Gårdsbesök Gårdarp 24 februari

Skånes Nötköttsproducenter inbjuder till gårdsbesök hos Marie och Per-Ola Wilhelmsson på
Gårdarp i Löberöd med visning av gummimattor för spaltgolv från Kraiburg och hanteringsanläggning
med elektronisk vågbur från Hencol AB och Pajse.
HKScan Agri bjuder på grillad hamburgare och Kraiburg från Tyskland bjuder på dryck.
Program
17:00 Samling med en enklare presentation
17.30 Demonstration av hanteringsanläggningen med vågbur
19:00 Grillad hamburgare och presentation/föreläsning om gummimattorna
- Bland annat kommer Kraiburg att presentera sina gummimattor och Christer Bergsten från
SLU kommer att berätta om deras forskningsresultat angående användande av gummimattorna.
Anmäl gärna ert deltagande för matens skull till gardarp@telia.com eller 070-313 62 37 (Marie)
Adress: Rolsberga Gårdarp 121, 241 61 Löberöd
Tisdagen den 24 februari 2015
Gårdsbesök hos Per-Ola & Marie Wilhelmsson

VÄGBEKRIVNING TILL GÅRDARP

  • Kör väg E22 till Rolsberga (mellan Hörby och Gårdstånga).
  • Kör av vid avfart nr 26 (mot Höör).
  • Fortsätt mot Löberöd.
  • Efter att har kört under E22 ligger gården som 4:e fastigheten (ca 1300 m) på vänster sida.
  • Gården är markerad med en ensilagebal!

Koordinater

 

WGS84 DD (lat, long) 55.80615, 13.47705WGS84 DDM (lat, long) N 55° 48.3692', E 13° 28.6229'

RT90 6188803, 1354024