SKÅNES NÖTKÖTTSPRODUCENTER

Årets Skånska nötköttsproducent 2016

Studiebesök hos Årets Skånska Nötköttsföretag 2015 Kullens Limousine!
Håkan och Eva Bengtsson, broder Martin och föräldrar gratuleras av Ulf Olsson och Anna Kristoffersson från Skånes Nötköttsproducenter samt ett 30 tal skånska nötköttsföretagare. Tack för ett trevligt arrangemang och titt på finfina djur!

 

Årets producent 2016

Årets Skånska samt Svenska Nötköttsproducent 2014

Camilla Persson & EMP Lantbruk

Vid årets Nötköttsriksdag utsågs Årets Nötköttsföretagare, nationellt, Camilla Persson, EMP Lantbruk, Hörby!

Årets Skånska samt Svenska Nötköttsproducent 2013

Jens Fjelkner

”Sjövången Angus är ett företag som kännetecknas av ett effektivt avelsarbete, goda produktionsresultat och fokus på hållbarhet.

Företaget lever i hög grad upp till visionen tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Besättningen och företaget är ett föredöme för svensk nötköttsproduktion."

Årets Skånska Nötköttsproducent 2012

Mats Fangeur

 

Ett företag i ständig utveckling med fokus på djurens och naturens bästa, har resulterat i att Mats Frangeur i Maglehem tilldelats utmärkelsen årets nötköttsföretag i Skåne av LRF Skåne. Mats nomineras därmed till Sveriges Nötköttsföretag 2012 som avgörs på Köttriksdagen i Ystad i november.

Mats Frangeur bedriver nötköttsproduktion av rasen Angus på en gård i Maglehem. Ett medvetet val då Angusdjuren lämpar sig mycket väl för bete på de unika naturbeten på den magra sandstäppen som finns i trakterna. Angusdjuren fungerar som naturvårdare då de skapar förutsättning för att Tofsäxingen kan få fäste, vilket är en indikator för sandstäpp. På markerna finns upp mot 40 växtarter per kvadratmeter. Här finns hela 36 rödlistade arter av djur och växter.

Mats nötköttsproduktion är uppmärksammad och han har vid ett flertal tillfällen tagit emot studiebesök av bl a Naturvårdsverket och Kristianstad Högskola. Då Mats djur betar intill väg 19 har många förbipasserande även möjlighet att beskåda de vackra kulturarbetande Angusdjuren som går på bete i det Skånska landskapet

Mats sätter djurens välfärd och naturens bästa i fokus och har lyckats utveckla ett modernt, lönsamt och rationellt företag som ständigt är i utveckling.

 

Artikel från Kristianstadbladet

Årets Skånska Nötköttsproducent 2011

Per Olsson och Anette Lundström i Vankiva

Per Olsson och Anette Lundström i Vankiva

LRF Skåne och Skånes Nötkötssproducenter har nominerat Per och Anette och
deras företag, Per Olssons Bonnagård, till Årets Nötköttsföretag 2011.
Per och Anette har byggt upp ett lönsamt företag med en KRAV certifierad
nötköttsproduktion med Simmental och inkorsning av Charolais och röd Angus
med fina resultat.
Deras fokus ligger på naturen och djurens bästa.
Företaget är i ständig utveckling, det är modernt, rationellt och lönsamt.
I produktionen finns ca.250 djur och 130 ha åker och betesmark.
De har bra betesmarker vilket gör att kraftfodret kan minskas.
Per och Anette tror på sitt företag och framtiden. De har satsat på nya
byggnader och investerat kontinuerligt.
Vi gratulerar än en gång och önskar Er lycka till på Köttriksdagen 19/11!